index BRAND LIST NEW ARRIVALS SHOPPING GUIDE SIZE GUIDE CONTACT MSPC VIP CART
TOP > Brand > nunc

nunc

2017年夏季於日本發跡的新興品牌 “nunc”
據說拉丁語是多種語言的「起源」,可說是構成語言的基礎。
NUNC拉丁語中的語意是「現在」

追朔歷史16至17世紀時期,為了方便攜帶貨幣及書本,才出現了包包的雛形,而後背包的原型,據說是源自於獵人在狩獵時,為了空出雙手利於狩獵且減輕肩部背負物品的酸痛及負重才產生的,因此包包的便利性及順應不同需求、場合漸漸改良成現代各式各樣功能的背包。

“NUNC”的宗旨「從便利性而改良」的概念
追求便利性回歸包包的「起源」,用於「現在」,設計出這樣的背包就是我們的工作。

排序從 低到高高至低最新
3 Layered Nylon Sacoche NO.NN104
售價 NTD. 2,200元
3 Layered Nylon Pouch NO.NN105
售價 NTD. 1,600元
Near Here Bag NO.NN101
售價 NTD. 2,500元
Supermarket NO.NN106010
售價 NTD. 3,400元
NUNC NO.NN108
售價 NTD. 1,300元
Hammer Tote Bag NO.NN013010
售價 NTD. 8,100元
NUNC NO.NN201010
售價 NTD. 5,300元
Double NO.NN202010
售價 NTD. 4,300元
Holiday BackPack NO.NN011010
售價 NTD. 6,000元
Bowl Shoulder NO.NN010010
售價 NTD. 4,300元
Expand 3way NO.NN009010
售價 NTD. 9,200元
Useful Tote Bag NO.NN012010
售價 NTD. 6,500元
3 Layered Nylon Shopping Bag NO.NN103010
售價 NTD. 2,900元
Daily Backpack NO.NN003010
售價 NTD. 7,800元
Rectangle Backpack NO.NN002010
售價 NTD. 8,800元